O projektu O projektu Univerzální testovací prostředí

Univerzální testovací prostředí je on-line testovací nástroj, vytvořený jako bohatá internetová aplikace, jež může fungovat jak samostatně, tak i v interakci s jinými systémy.

Univerzální testovací prostředí vzniklo jako disertační práce v letech 2010-2012 na FIM UHK, ale jeho vývoj pokračuje i nadále. Nástroj je používán pro testování a zkoušení studentů na SŠ-PVC a UHK (v propojení s Moodle).

Aplikace byla vytvořena v technologii Silverlight a oproti konkurenčním testovacím systémům jsou zásadní následující výhody:

 • Systém funguje jak samostatně, tak i v propojení s jiným systémem (např. Moodle) přes API nebo jako doplněk (např. kontrolní otázka či minitest) na libovolných webových stránkách.
 • Otázky se vytváří ve vlastním jazyku QML, který dovoluje plně využít tvůrčí potenciál jejich autora.
 • Otázky mohou být jak typové (výběr z odpovědí, přiřazování, psaný text, ...), tak i libovolně graficky (vektorová i rastrová grafika, animace) i funkčně (klikání, drag&drop, ..) pojaté. Lze dokonce i vytvářet vlastní šablony pro nové typy otázek.
 • Aktivní prvky poskytují zkoušeným plnou interaktivitu, jejímž prostřednictvím mohou na otázky zábavnou formou odpovídat.
 • Otázky i jejich jednotlivé podčásti (aktivní prvky) mohou mít libovolné bodové fuzzy váhy pro hodnocení.
 • Psané odpovědi mohou být porovnávány nejen na základě úplné shody, ale i míry podobnosti se vzorem (překlep v odpovědi tak nemusí být 0%, ale třeba 85%).
 • Během testu je také možné aktivovat ochranu proti opisování z internetu nebo jiných aplikací.
 • Vyhodnocení testu probíhá zcela automaticky a zkoušený si může prohlédnout i rozbor testu, obsahující informace nejen o tom, co měl špatně a jak to mělo být správně, ale také vysvětlení proč.
 • Otázky mohou obsahovat tzv. náhodné prvky, jež dokáží generovat náhodné hodnoty i texty, které lze dále kombinovat ve výpočtech, příkazech pro větvení, cykly apod.. Otázky díky tomu mohou být používány opakovaně bez rizika automatizované interpretace řešení zkoušeným, aniž by látce v otázce zahrnuté rozuměl.
 • Otázky do testu je možné míchat a vybírat z větší databáze s přihlédnutím k předchozím výsledkům zkoušeného.
 • ...